Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày hỏi:03/10/2016

Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học về chuyên ngành hải dương học. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin cám ơn! Lê Thúy (lethuy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được quy định tại Điều 7 Nghị định 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam như sau:

   - Báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ, báo cáo chính thức về kết quả nghiên cứu khoa học và các tài liệu khác quy định tại điểm h và điểm i khoản 2 Điều 20 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

   - Báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ được lập theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trên đây là quy định về báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 41/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn