Bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước trong mùa lũ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/12/2016

Bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước trong mùa lũ được quy định như thế nào? Chào mọi người, tôi có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp như sau: Tôi đang làm việc trong Ủy ban huyện. Gần đây, tại khu vực huyện tôi có một dự án liên quan tới đập của hồ chứa nước. Do liên quan tới hoạt động quản lý nên tôi cũng có tìm hiểu về nội dung này, đặc biệt là về quản lý an toàn đập. Tôi muốn hỏi: Bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước trong mùa lũ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Tôi tên là Minh Nguyệt, địa chỉ mail minh_nguyet_****@gmail.com.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước trong mùa lũ được hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, theo đó:

   1. Đập thuộc loại công trình phòng chống lụt bão. Hàng năm, trước khi bước vào mùa mưa lũ, chủ đập phải lập hoặc cập nhật, bổ sung phương án phòng chống lụt bão, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Nội dung phương án phòng chống lụt bão bao gồm:

   a) Tóm tắt đặc điểm, tình hình của hồ chứa có liên quan đến công tác phòng chống lụt, bão;

   b) Diễn biến tình hình và đặc điểm mưa lũ trên lưu vực hồ chứa;

   c) Đánh giá chất lượng đập và thiết bị vận hành đập;

   d) Dự kiến các tình huống mất an toàn đập có thể xảy ra và giải pháp kỹ thuật để dự báo, phát hiện, đối phó, cảnh báo lũ lụt;

   đ) Công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, vật liệu dự phòng; dụng cụ, thiết bị, xe máy; thông tin liên lạc, ánh sáng;

   e) Danh sách ban chỉ huy phòng chống lụt bão.

   3. Sau khi phương án được phê duyệt, công tác chuẩn bị phải được triển khai thực hiện; vật tư, vật liệu, dụng cụ dự phòng phải được tập kết và bảo quản tại địa điểm quy định; cán bộ kỹ thuật, lực lượng ứng cứu, phương tiện ứng cứu phải được quản lý theo quy định để sẵn sàng huy động khi cần thiết. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão phải tiến hành họp, thông qua quy chế làm việc và chế độ trực ban.

   4. Trong suốt mùa mưa lũ, chủ đập phải duy trì chế độ thông tin liên lạc, chế độ báo cáo tình hình về ban chỉ huy phòng chống lụt bão cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, theo quy định.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước trong mùa lũ, được quy định tại Nghị định 72/2007/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn