Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2016

Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm việc tại một cơ sở sản xuất thủy tinh ở Thanh Hóa. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Tôi xin chân thành cám ơn tư vấn của Ban biên tập! Trần Hùng (hungtran***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định tại Điều 68 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

   1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

   a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

   b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;

   c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;

   d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

   đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.

   2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:

   a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;

   b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;

   c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;

   d) Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;

   đ) Gây ô nhiễm nguồn nước.

   3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.

   4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn