Bệnh viện phải thực hiện những công việc gì để bảo vệ môi trường?

Ngày hỏi:03/11/2018

Tôi đang tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc bảo vệ môi trường và muốn hỏi mọi người một câu như sau: Bệnh viện phải thực hiện những công việc gì để bảo vệ môi trường? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì trong việc bảo vệ môi trường, bệnh viện phải thực hiện các công việc sau đây:

   - Thu gom, xử lý nước thải y tế đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

   - Phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn; thực hiện thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn y tế bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

   - Có kế hoạch, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra;

   - Chất thải y tế phải được xử lý sơ bộ loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi chuyển về nơi lưu giữ, xử lý, tiêu hủy tập trung;

   - Xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

   Trên đây là nội dung trả lời về những công việc bệnh viện cần phải làm để bảo vệ môi trường. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Bảo vệ môi trường 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn