Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày hỏi:23/11/2018

Theo thông tin tôi được biết vừa qua Bộ tài nguyên và môi trường có ban hành văn bản về hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Anh chị cho tôi hỏi việc bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Thông tư 18/2018/TT-BTNMT, có hiệu lực ngày 18/12/2018, quy định bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý như sau:

   - Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quản lý quy định tại Điều 5 Thông tư này quyết định bổ nhiệm. Cụ thể:

   + Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý.

   + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

   - Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý là 05 (năm) năm.

   - Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định về bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên khác của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn