Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế quản lý cho khu bảo tồn đất ngập nước nào?

Ngày hỏi:02/08/2019

Tôi biết rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm và quyền hạn rất lớn đối với khu bảo tồn đất ngập nước. Vậy cho hỏi trong việc ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành quy chế đối với khu bảo tồn đất ngập nước nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế quản lý cho khu bảo tồn đất ngập nước nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định trách nhiệm ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thì Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   "Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên."

   Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích nằm trên 02 tỉnh hay 02 thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT