Bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án đầu tư khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày hỏi:06/08/2021

Nhờ hỗ trợ nội dung: Bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án đầu tư khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án đầu tư khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia quy định tại Điều 10 Nghị định 51/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Trường hợp Thủ tướng Chính phủ giảm diện tích khu vực dự trữ, giảm thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc dự án quan trọng quốc gia mà ảnh hưởng trực tiếp đến dự án đầu tư thì chủ đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.

   - Nhà nước không chịu trách nhiệm đền bù cho chủ đầu tư dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia khi đã hết thời gian dự trữ khoáng sản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ khoáng sản
  Cấp dỡ khoáng sản
  Chế biến khoáng sản
  Đóng cửa mỏ khoáng sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn