Các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường

Ngày hỏi:25/08/2017

Các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hà Thi. Tôi đang nghiên cứu về báo cáo hiện trạng bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, có một số vấn đề tôi thắc mắc, Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề đó? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn! (hathi***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường được quy định tại Điều 7 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   1. Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường với các mục tiêu môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đối với báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố đối với báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương.

   2. Đánh giá chất lượng môi trường vùng, khu vực, tỉnh, thành phố đối với báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia; đánh giá chất lượng môi trường quận, huyện, xã đối với báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương.

   3. Đánh giá chất lượng môi trường giữa các năm và giữa các kỳ báo cáo.

   4. Đánh giá các thông số môi trường, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc tiêu chuẩn môi trường.

   5. Việc đánh giá quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này được thực hiện để phân tích, xếp hạng các vấn đề môi trường nhằm xác định những vấn đề môi trường cần quan tâm giải quyết của quốc gia hoặc địa phương.

   Trên đây là nội dung quy định về các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi trường. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 43/2015/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo cáo hiện trạng
  Tác động môi trường
  Tài nguyên môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn