Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được pháp luật quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất từ phía Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì khu vực khoáng sản được phân loại như sau:

   - Khu vực hoạt động khoáng sản, bao gồm cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

   - Khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Theo đó,

   - Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

   - Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

   Trong đó, Theo quy định tại Điều 28 Luật Khoáng sản 2010 thì Khu vực cấm hoạt động khoáng sản bao gồm:

   - Khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật di sản văn hóa;

   - Khu vực đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất;

   - Khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;

   - Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

   - Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều; hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

   Luật này đồng thời quy định Khu vực thời cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định khi có một trong các yêu cầu sau đây:

   - Yêu cầu về quốc phòng, an ninh;

   - Bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét, công nhận hoặc phát hiện trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản;

   - Phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

   Trường hợp khu vực đang có hoạt động khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trong khu vực đó được đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp cần thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật Khoáng sản 2010 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn