Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm những loại nào?

Ngày hỏi:02/07/2017

Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm những loại nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Trần Khánh Dư, hiện đang là giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học trường Đại học Tây Nguyên. Trong quá trình hợp tác nghiên cứu với tổ chức chuyên môn nước ngoài, đơn vị chúng tôi nhận được lời mời hợp tác nghiên cứu cùng Học viện Công nghệ Massachusetts. Trong đó, để có thể hợp tác nghiên cứu, họ yêu cầu chúng tôi xác lập hợp đồng, trong đó, điều khoản hợp đồng phải thống kê các lợi ích do lợi ích mà nguồn gen họ mang sang Việt Nam. Xin hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm những loại nào? Vấn đề này quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cám ơn. (Đức Lương - 0976***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen quy định tại Điều 21 Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen cụ thể như sau:

   1. Các lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen bao gồm lợi ích bằng tiền hoặc lợi ích không bằng tiền.

   2. Các lợi ích bằng tiền, bao gồm:

   a) Tiền thu thập mẫu vật di truyền;

   b) Tiền bản quyền;

   c) Tiền nhượng quyền thương mại;

   d) Các khoản tiền thanh toán một lần hoặc theo đợt theo thỏa thuận;

   đ) Các lợi ích bằng tiền khác phát sinh trong quá trình sử dụng nguồn gen.

   3. Các lợi ích không bằng tiền, bao gồm:

   a) Chia sẻ kết quả nghiên cứu;

   b) Quyền được tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm thương mại;

   c) Quyền được tiếp cận với thông tin khoa học, kỹ thuật liên quan;

   d) Chuyển giao công nghệ cho Bên cung cấp nguồn gen;

   đ) Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn gen;

   e) Quyền sở hữu trí tuệ chung tương ứng với tỷ lệ đóng góp đối với kết quả sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen;

   g) Các lợi ích không bằng tiền khác.

   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về các loại hình lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen. Để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Nghị định 59/2017/NĐ-CP

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn