Các trường hợp chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Xin chào Ban biên tập. Tôi là Nguyễn Văn Thành, đang là nhân viên công ty thăm dò và khai thác khoáng sản. Tôi đang có các thắc mắc liên quan đến chế độ thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản cần được giải đáp. Cho tôi hỏi: Theo quy định pháp luật hiện hành thì Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sau khi được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì các tổ chức, cá nhân được thực hiện các hoạt động thăm dog khoáng sản trong phạm vi hoạt động của Giấy phép thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể thì Giấy phép thăm dò khoáng sản sẽ bị thu hồi hoặc bị chấm dứt hiệu lực theo quy định pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 46 Luật Khoáng sản 2010 thì Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

   - Giấy phép bị thu hồi;

   - Giấy phép hết hạn;

   - Giấy phép được trả lại;

   - Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản giải thể hoặc phá sản.

   Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực do Giấy phép bị thu hồi, Giấy phép hết hạn hoặc Giấy phép được trả lại, thì tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực thăm dò; san lấp công trình thăm dò, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, phục hồi môi trường, đất đai; giao nộp mẫu vật, thông tin về khoáng sản đã thu thập được cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đang đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò koáng sản hoặc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn