Các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu

Ngày hỏi:04/01/2017

Tôi tên là Trần Hoàng Như, địa chỉ mail hoangnhu89****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang công tác tại bộ phận hành chính của Ủy ban một huyện miền núi. Địa phương tôi có một số đơn vị khai thác khoáng sản khá phát triển nên tôi cũng rất quan tâm tới các vấn đề này nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, theo đó:

   1. Các trường hợp sau đây được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu.

   a) Hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ;

   b) Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng ký mà thu được khoáng sản.

   c) Các trường hợp khác không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này thì không được áp dụng theo mức phí đối với khai thác khoáng sản tận thu.

   2. Cách tính phí đối với khai thác khoáng sản tận thu được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp được áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu, được quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn