Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản

Ngày hỏi:28/08/2018

Xin chào Ban biên tập. Tôi là Phạm Tuấn Dũng. Tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến chế độ thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản. Và tôi cần Ban biên tập cho tôi biết theo quy định pháp luật hiện hành thì Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sau khi được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì các tổ chức, cá nhân được thực hiện các hoạt động thăm dog khoáng sản trong phạm vi hoạt động của Giấy phép thăm dò khoáng sản. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể thì Giấy phép thăm dò khoáng sản sẽ bị thu hồi hoặc bị chấm dứt theo quy định pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 46 Luật Khoáng sản 2010 thì Giấy phép thăm dò khoáng sản bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

   - Sau 06 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp bất khả kháng;

   - Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 của Luật này mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản;

   - Khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn