Các yếu tố nội dung bản đồ nền trong thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi tìm hiểu quy định về lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển. Theo tôi được biết bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển là bản đồ chuyên đề thể hiện nội dung thông tin về trường nhiệt độ của bề mặt nước biển. Anh chị cho tôi hỏi các yếu tố nội dung bản đồ nền trong lập bản đồ nhiệt độ về mặt nước biển được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các yếu tố nội dung bản đồ nền trong thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 7 Thông tư 13/2018/TT-BTNMT quy định các yếu tố nội dung bản đồ nền như sau:

   1. Bản đồ nền được thành lập theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT.

   2. Các nhóm lớp dữ liệu bản đồ nền:

   - Nhóm lớp cơ sở toán học bao gồm các yếu tố: tên bản đồ, trình bày khung bản đồ, lưới ki-lô-mét, lưới tọa độ địa lý, ghi chú về hệ tọa độ, lưới chiếu, kinh tuyến trục, tỷ lệ bản đồ, phương pháp thành lập, chú giải và các đối tượng liên quan khác;

   - Nhóm lớp thủy hệ bao gồm các loại đối tượng thủy văn cơ bản để làm căn cứ để biểu thị vị trí, hình dạng, kích thước các nội dung chuyên đề: đường bờ biển, rạn san hô, sông ngòi, đê biển;

   - Nhóm lớp giao thông bao gồm các loại đối tượng: đường sắt, đường cao tốc, đường quốc lộ, các tuyến giao thông thủy, bến cảng;

   - Nhóm lớp dân cư bao gồm các điểm dân cư mang tính định hướng: trụ sở Ủy ban nhân dân, các địa vật độc lập quan trọng và các công trình kinh tế, văn hóa - xã hội có tính định hướng;

   - Nhóm lớp địa hình bao gồm các đường đẳng sâu, điểm độ sâu được thể hiện đầy đủ như bản đồ địa hình cùng tỷ lệ. Đối với phần địa hình ven bờ (nếu có) cần phải được tiếp biên đầy đủ;

   - Nhóm lớp địa giới hành chính được biểu thị đến cấp tỉnh đối với khu vực đất liền, thể hiện đến cấp xã đối với khu vực các đảo;

   - Ghi chú địa danh và các ghi chú thuyết minh.

   3. Các địa danh biển, hải đảo và địa giới hành chính phải được cập nhật theo tài liệu mới nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

   Trên đây là quy định các yếu tố nội dung bản đồ nền trong thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn