Các yếu tố và hiện tượng khí tượng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:25/08/2018

Tôi đang là dự báo viên tại một trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. Tôi đang có thắc mắc về các yếu tố và hiện tượng khí tượng nên muốn nhờ mọi người giúp tôi nói rõ hơn về vấn đề này. Cụ thể, cho tôi hỏi: Các yếu tố và hiện tượng khí tượng được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói về vấn đề này hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các yếu tố và hiện tượng khí tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành với nội dung như sau:

   - Mây: Lượng mây, loại mây, độ cao chân mây;

   - Mưa: Dạng mưa và cấp mưa, khả năng mưa, lượng mưa, phân bố mưa theo không gian, phân bố mưa theo thời gian;

   - Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối;

   - Gió: Hướng gió, tốc độ gió;

   - Độ ẩm tương đối: Độ ẩm tương đối cao nhất, độ ẩm tương đối thấp nhất, độ ẩm tương đối trung bình;

   - Tầm nhìn xa;

   - Tình trạng biển;

   - Các yếu tố, hiện tượng khí tượng liên quan khác.

   Trên đây là nội dung trả lời về các yếu tố và hiện tượng khí tượng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 40/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn