Cách tính điểm trừ trong việc đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày hỏi:05/05/2020

Tôi muốn biết quy định mới về việc đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước có cách tính điểm trừ như thế nào? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-BTNMT (Có hiệu lực từ 15/06/2020) quy định cách tính điểm trừ trong việc đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước, cụ thể như sau:

   - Tổng số điểm trừ không vượt quá điểm chuẩn;

   - Điểm trừ chỉ tính một lần khi đánh giá chất lượng tài liệu của một yếu tố quan trắc có sai sót do kết quả của việc tính toán từ những sai sót kéo theo (dây chuyền) mà kết quả cuối cùng của yếu tố đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chung của tài liệu;

   - Khi điểm trừ lớn hơn hai phần ba điểm chuẩn của một trong những nội dung đánh giá (mục 2 và mục 3 tại bảng 1, bảng 3 và bảng 5, Phụ lục I; mục 1 và mục 2 tại bảng 2, bảng 4 và bảng 6, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) thì không đánh giá chất lượng tài liệu và chất lượng tài liệu được xếp loại kém.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn