Căn cứ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

Ngày hỏi:16/11/2016

Ngân hàng tôi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của ông A. Sau khi đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật, Ngân hàng tôi thay đổi địa chỉ trụ sở thì Ngân hàng tôi có phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì:

   Căn cứ thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, gồm:

   a) Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo thỏa thuận của bên thế chấp, bên nhận thế chấp;

   b) Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của bên thế chấp, bên nhận thế chấp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

   c) Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả rút bớt tài sản là nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này;

   d) Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp các bên không ký kết hợp đồng thế chấp mới;

   đ) Khi tài sản thế chấp là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai) đã được hình thành và bên thế chấp thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận;

   e) Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã kê khai trong Đơn yêu cầu đăng ký;

   g) Đăng ký thay đổi các nội dung khác đã đăng ký ngoài các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e của Khoản này nếu các bên có yêu cầu.

   Như vậy, theo Điểm g Khoản 1 Điều 24 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì ngân hàng bạn thay đổi địa chỉ có thể yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về căn cứ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn