Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:15/12/2018

Quốc hội có thông qua Luật sửa đổi các luật liên quan đến quy hoạch, trong đó có một số nội dung về quy hoạch trong Luật Đất đai. Xin hỏi, theo Luật mới thì việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh sẽ được thực hiện dựa trên các căn cứ nào? Và nội dung của kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cụ thể ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định cụ thể như sau:

   Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

   - Kế hoạch sử dụng đất quốc gia; nội dung phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;

   - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh;

   - Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh, cấp huyện;

   - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

   - Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

   - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ trước;

   - Xác định diện tích các loại đất theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

   - Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

   - Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai 2013 thực hiện trong thời kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

   - Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

   - Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn