Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:15/12/2018

Xin hỏi, theo Luật mới thì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia sẽ được thực hiện dựa trên các căn cứ nào? Và nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia cụ thể ra sao? Xin cảm ơn rất nhiều!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định mới nhất
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia được quy định cụ thể như sau:

   1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm các căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

   - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội;

   - Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;

   - Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh.

   Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

   2. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:

   - Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;

   - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cả nước;

   - Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh;

   - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;

   - Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:

   - Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;

   - Xác định diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo từng thời kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm;

   - Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh;

   - Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn