Cắt nước do không đóng tiền nước sinh hoạt có được báo trước?

Ngày hỏi:23/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định thì trường hợp sử dụng nước sinh hoạt nhưng không thực hiện việc đóng tiền nước bị cắt nước sinh hoạt thì có được báo trước không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định về thanh toán tiền nước như sau:

   Ngừng dịch vụ cấp nước

   a) Đối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt:

   - Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước;

   - Nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho đơn vị cấp nước về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

   b) Đối với các đối tượng sử dụng nước khác:

   Đơn vị cấp nước có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

   => Như vậy, trường hợp khách hàng sử dụng nước sinh hoạt mà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền theo quy định thì sẽ bị ngừng cấp nước. Việc ngừng cấp nước sẽ không được báo trước.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Không thanh toán tiền
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn