Chất thải nguy hại khi vận chuyển có cần phải lưu chứa?

Ngày hỏi:01/02/2021

Xin hỏi, tới đây khi vận chuyển chất thải nguy hại thì có phải lưu chưa hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về việc lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyển động phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Như vậy, khi vận chuyển chất thải nguy hại thì phải lưu chưa cũng như vận chuyển bằng phương tiện chuyển động phù hợp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn