Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm bao gồm những chất thải nào?

Ngày hỏi:30/11/2018

Tôi được biết chất thải y tế được phân thành nhiều loại khác nhau. Đó là như: Chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải y tế thông thường. Tùy thuộc vào đặc tính của từng loại chất thải thì sẽ có cách xử lý khác nhau. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm bao gồm những chất thải nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm bao gồm những chất thải nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm bao gồm những chất thải quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   - Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế;

   - Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại;

   - Sản phẩm thải lỏng không nguy hại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn