Chỉ có hộ gia đình mới được miễn phí tiền lắp đồng hồ nước sạch?

Ngày hỏi:31/12/2020

Công ty tôi có nhu cầu sử dụng nước sạch thì có phải trả tiền lắp đồng hồ nước không? Bên đơn vị cung cấp nước có bảo chỉ có hộ gia đình sử dụng nước mới được miễn phí tiền lắp đồng hồ nước ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm d Khoản 2 Điều 55 Nghị định 117/2007/NĐ-CP thì đơn vị cấp nước có các nghĩa vụ sau:

   Đầu tư lắp đặt đường ống đến điểm đấu nối bao gồm cả đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước trừ trường hợp có các thoả thuận khác.

   Mà theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định này thì: Khách hàng sử dụng nước là tổ chức, cá nhân và hộ gia đình mua nước sạch của đơn vị cấp nước.

   Theo đó, công ty bạn mua nước sạch của đơn vị cấp nước thì được miễn phí lắp đặt đồng hồ nước. Trường hợp công ty và đơn vị cấp nước có thỏa thuận khác thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn