Chỉ số đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Ngày hỏi:12/03/2020

Để hoàn thành tốt công việc. Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi thắc mắc sau: Chỉ số để đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-BTNMT có quy định về việc đánh giá chất lượng thu thập thông tin, số liệu của báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia như sau:

   - Chỉ số đánh giá Tiêu chí 4:

   + Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu liên quan;

   + Nguồn gốc của thông tin, dữ liệu đầu vào;

   + Tính cập nhật của thông tin, dữ liệu;

   + Tính đầy đủ của thông tin, dữ liệu (gồm các nhóm thông tin: động lực, sức ép, hiện trạng, tác động, đáp ứng).

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn