Chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất

Ngày hỏi:05/01/2019

Tôi rất quan tâm các quy định liên quan tới hoạt động hóa chất và cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Tôi muốn hỏi: Chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập sớm trả lời giúp tôi. Tôi xin cám ơn!

Kim Cương (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất được quy định tại Điều 6 Luật Hóa chất 2007 như sau:

   - Xây dựng ngành công nghiệp hóa chất hiện đại, bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; chú trọng phát triển các hóa chất cơ bản, hóa chất thân thiện với môi trường, hóa chất có giá trị kinh tế cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

   - Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn hóa chất quốc gia, cơ sở dữ liệu thông tin an toàn hóa chất. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   - Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp hóa chất; ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thân thiện với môi trường; giảm dần việc sử dụng hóa chất nguy hiểm, thay thế các hóa chất độc bằng các hóa chất ít độc và không độc trong sản xuất và sử dụng; khuyến khích việc tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải hóa chất.

   - Tổ chức, cá nhân đầu tư dự án sản xuất hóa chất thuộc lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là nội dung quy định về chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Hóa chất 2007.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chính sách nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn