Chính sách đầu tư phát triển bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

Ngày hỏi:12/04/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì chính sách đầu tư phát triển bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chính sách đầu tư phát triển bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quy định tại Khoản 1 Điều 87 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Hoạt động quản lý của các ban quản lý rừng;

   - Trồng, chăm sóc, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng;

   - Kiểm kê, theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng và công bố hiện trạng rừng;

   - Quản lý thông tin về lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu về rừng;

   - Sưu tập tiêu bản thực vật rừng, động vật rừng;

   - Nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khuyến lâm;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

   - Kiểm tra, ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

   - Xây dựng và triển khai phương án quản lý rừng bền vững;

   - Giao rừng, cắm mốc ranh giới rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn