Chủ dự án đầu tư có trách nhiệm gì trong việc phòng ngừa sự cố môi trường?

Ngày hỏi:23/03/2021

Xin hỏi, theo quy định mới thì chủ dự án đầu tư có trách nhiệm gì trong việc phòng ngừa sự cố môi trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm trong việc phòng ngừa sự cố môi trường thực hiện các nội dung sau đây:

   - Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

   - Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn