Chủ hộ có được cắt khẩu thành viên trong gia đình khi chưa có sự đồng ý không?

Ngày hỏi:18/05/2020

Chủ hộ có quyền tự ý cắt hộ khẩu của người cô trong gia đình không? Khi người đó chưa đồng ý? Mong sớm nhận được phản hồi, tôi cảm ơn! Bạn Vy ở địa chỉ mail vy6804***@gmail.com hỏi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú năm 2006 quy định về tách sổ hộ khẩu như sau:

   - Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

   + Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

   + Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

   Theo quy định này, khi có cùng một chỗ ở hợp pháp, việc tách sổ hộ khẩu được thực hiện đối với trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách khẩu.

   Ngoài ra, Khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú quy định về các trường hợp xoá đăng ký thường trú như sau:

   Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

   - Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

   - Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại;

   - Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này;

   - Ra nước ngoài để định cư;

   - Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

   Do đó, nếu cô bạn không thuộc các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú mà người chủ hộ khẩu tự ý cắt hộ khẩu của cô ra khỏi hộ khẩu gia đình là trái với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn