Chủ rừng gồm những ai?

Ngày hỏi:15/12/2017

Chủ rừng gồm những ai? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Minh Phương, hiện đang đang sống và làm việc tại Gia Lai. Tôi đang tìm hiểu về định nghĩa chủ rừng nhưng tôi chưa thấy văn bản nào quy định về vấn đề này cả. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Chủ rừng gồm những ai?Chủ rừng khác gì sở hữu rừng? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Luật Lâm nghiệp 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì nội dung này được quy định như sau:

   Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.

   Điều 8 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định chủ rừng gồm những đối tượng sau đây:

   1. Ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.

   2. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này.

   3. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng (sau đây gọi là đơn vị vũ trang).

   4. Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp.

   5. Hộ gia đình, cá nhân trong nước.

   6. Cộng đồng dân cư.

   7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất.

   Sở hữu rừng: Điều 7 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định:

   1. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm:

   a) Rừng tự nhiên;

   b) Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ;

   c) Rừng trồng do Nhà nước thu hồi, được tặng cho hoặc trường hợp chuyển quyền sở hữu rừng trồng khác theo quy định của pháp luật.

   2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm:

   a) Rừng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư;

   b) Rừng được nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chủ rừng và sở hữu rừng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Luật Lâm nghiệp 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn