Chủ sở hữu công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng phải tổ chức thực hiện các công việc nào?

Ngày hỏi:28/08/2019

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn điện. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chủ sở hữu công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng phải tổ chức thực hiện các công việc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ sở hữu công trình điện lực không còn khai thác, sử dụng phải tổ chức thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện, cụ thể như sau:

   - Thu gom chất thải nguy hại, tro xỉ, dầu mỡ các loại tồn đọng trong các đường ống, trang thiết bị, dầu cặn thải, các chất xút ăn da, amoniac, hydrazine, clo và axít mạnh, các chất ăn mòn khác và các dung dịch của chúng và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

   - Đối với lưới điện, phải tháo dỡ, thu hồi các kết cấu của lưới điện và hoàn trả mặt bằng trong vòng 06 tháng kể từ khi lưới điện được tách khỏi hệ thống điện;

   - Đối với đập thủy điện, phải hoàn trả dòng chảy tự nhiên cho lưu vực sông (suối).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn