Chủ tịch UBND cấp xã lập biên bản đối với hành vi vi phạm chỉ giới xây dựng được không?

Ngày hỏi:10/12/2019

Tôi xây dựng công trình nhà ở đô thị, trong quá trình xây dựng tôi đã xây dựng phạm chỉ giới, UBND Phường xuống lập biên bản vi phạm với hành vi như vậy là đúng hay là hành vi sai? Nhờ hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ tịch UBND cấp xã lập biên bản đối với hành vi vi phạm chỉ giới xây dựng được không?
   (ảnh minh họa)
  • - Căn cứ Khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   + Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

   + Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.

   + ...

   Cũng theo quy định trên, tại Điều 69 quy định người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này bao gồm:

   + Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 Nghị định này.

   + Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định này.

   + Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra.

   + Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước về: Hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

   + Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 75 Nghị định này được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này.

   - Theo đó thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định tại Điều 71 như sau:

   + Cảnh cáo.

   + Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

   + Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

   => Như vậy, nếu công trình này thuộc phạm vi quản lý của phường này thì Chủ tịch UBND phường có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm. Tuy nhiên, lưu ý là Chủ tịch UBND Phường này không được ra quyết định xử phạt đối với hành vi này.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn