Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về môi trường không?

Ngày hỏi:17/09/2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo về môi trường hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về môi trường không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   Như vậy, đối với lĩnh vực về bảo vệ môi trường thì Chủ tịch UBND cấp xã được quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn