Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền tước sử dụng Giấy phép môi trường không?

Ngày hỏi:17/09/2021

Liên quan đến xử phạt hành chính thì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền tước sử dụng Giấy phép về môi trường không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, khoản 2 Điều 48 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị đến 5.000.000 đồng;

   - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

   - ...

   - Tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn thuộc thẩm quyền;

   Như vậy, đối với việc tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường có thời hạn thuộc thẩm quyền của

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp trên. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không có quyền này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn