Chưa thực hiện được 50% dự toán của đề án thì có được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản không?

Ngày hỏi:28/08/2018

Do hiện tại công ty tôi không còn đủ nguồn vốn để thực hiện tiếp tục đề án thăm dò khoáng sản nên muốn chuyển nhượng lại quyền thăm dò khoáng sản cho một công ty khác có được không? Công ty tôi đã hoàn thành xong 30% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành cho phép các tổ chức cá nhân được quyền thăm dò khoáng sản khi có Giấy phép thăm dò khoáng sản được thực hiện việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định

   Điều 43 Luật Khoáng sản 2010 quy định cụ thể như sau:

   ". Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật này.

   2. Việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyến cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mới.

   3. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.

   4. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản."

   ==> Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản.

   Do đó, dựa trên thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn chỉ mới hoàn thành xong 30% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản, nên không đủ điều kiện được chuyển nhượng lại quyền thăm dò khoáng sản theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn