Có bắt buộc phải có giấy phép xả thải?

Ngày hỏi:07/11/2016

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất may mặc xuất khẩu, không giặt tẩy dệt nhuộm, nuớc thải sinh hoạt khoảng 30m3 ngày đêm. Chúng tôi đã làm đề án BVMT, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, vậy chúng tôi có cần phải làm giấy phép xả thải không? Quy định nào bắt buộc phải có giấy phép xả thải? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Đối với trường hợp Công ty của ông/ bà Lưu Thoại Vy nằm trong khu công nghiệp tập trung thì đề nghị đấu nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và không phải lập thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

   Đối với trường hợp Công ty nằm ngoài khu công nghiệp tập trung thì với lưu lượng nước thải là 30 m3/ngày.đêm thì Công ty phải lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và muc b Khoản 3 Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn