Cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội

Ngày hỏi:30/08/2016

Xin chào Quý Luật sư! Tôi muốn hỏi về cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội như thế nào?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội được quy định tại Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội thì cơ cấu tổ chức của cơ quan này bao gồm:

   + Văn phòng;

   + Thanh tra;

   + Phòng Kế hoạch - Tài chính;

   + Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

   + Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

   + Phòng Khoáng sản;

   + Phòng Tài nguyên nước;

   + Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất;

   + Phòng Kinh tế đất;

   + Phòng Đăng ký thống kê đất đai;

   + Phòng Pháp chế;

   + Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội;

   + Các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

   - Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Hà Nội;

   - Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội;

   - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội;

   - Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội;

   - Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Hà Nội;

   - Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội;

   - Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

   Trên đây là quy định về c​ơ cấu tổ chức của Sở tài nguyên và môi trường Thành phố Hà Nội.

   Bạn có thể tham khảo chi tiết tại Quyết định 03/2015/QĐ-UBND.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn