Có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ nào trong việc bảo vệ môi trường?

Ngày hỏi:29/09/2021

Xin được hỏi, theo văn bản mới nhất thì có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ nào trong việc bảo vệ môi trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ nào trong việc bảo vệ môi trường?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường, cụ thể:

   Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường được quy định như sau:

   - Nhà nước thực hiện ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với sản phẩm thân thiện môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương ứng đối với các hoạt động đó;

   - Trường hợp hoạt động bảo vệ môi trường cùng được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo văn bản có quy định mức ưu đãi, hỗ trợ cao hơn;

   - Mức độ và phạm vi ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chính sách về bảo vệ môi trường từng thời kỳ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn