Cơ quan chỉ đạo khắc phục hậu quả về chất độc hóa học và môi trường

Ngày hỏi:06/07/2019

Tôi được biết về một Quyết định được ban hành về khắc phục hậu quả về chất độc hóa học và môi trường. Vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi cơ quan có thẩm quyền nào chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 2 Quyết định 761/QĐ-TTg năm 2019 về Thành lập trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường do thủ tướng chính phủ ban hành quy định cụ thể như sau:

   “Giao Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Hóa học quản lý Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường để thực hiện việc điều hành, phối hợp, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; xử lý ô nhiễm hóa chất độc, chất nguy hại, khắc phục sự cố hóa chất độc xạ và môi trường trong phạm vi toàn quốc.”

   Như vậy, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhiễm chất độc hóa học
  Đối tượng nhiễm chất độc hóa học
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn