Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định miễn, giảm

Ngày hỏi:15/10/2014

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định miễn, giảm?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • a) UBND cấp tỉnh quyết định miễn, giảm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi hành chính tỉnh.

   b) Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định miễn, giảm đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi hành chính từ hai tỉnh trở lên.

   c) Quyết định miễn, giảm của cấp có thẩm quyền được gửi cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR để triển khai thực hiện theo qui định.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn