Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước?

Ngày hỏi:02/08/2019

 Theo quy định mới nhất thì cơ quan nào xây dựng quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước như sau:

   "Cơ quan quản lý khu bảo tồn xây dựng Quy chế quản lý khu bảo tồn sau khi được thành lập và trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với Quy chế quản lý khu bảo tồn thuộc địa bàn của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương phải có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt."

   Như vậy, cơ quan nào quản lý khu bảo tồn đất ngập nước thì có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý khu bảo tồn đất ngập nước.

   Ban biên tập gửi phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT