Cơ quan thực hiện thủ tục cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ các cấp

Ngày hỏi:06/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi như sau: Giữa cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ ở cấp trung ương và cấp tỉnh có khác nhau về cơ quan có thẩm quyền thực hiện hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Tiểu mục 6 Mục A, B Phần II của Quyết định 1552/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì có sự khác nhau về cơ quan thực hiện thủ tục cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ như sau:

   Đối với cấp trung ương thì do Trung tâm Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện.

   Đối với cấp tỉnh thì do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn