Cơ quan tiến hành đo kiểm môi trường để xác định các yếu tố độc hại

Xin cho biết việc đo kiểm môi trường để xác định các yếu tố độc hại do cơ quan nào tiến hành, những đơn vị nào phải tiến hành đo kiểm tra, hay chỉ các đơn vị có yếu tố nằm trong danh sách độc hại mới phải kiểm tra?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Thông tư 13/BYT-TT ngày 24/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý VSLĐ, quản lý sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp quy định:
   - Các đơn vị sử dụng lao động phải tổ chức đo đạc các yếu tố MTLĐ ít nhất 1 năm 1 lần (Điểm 2.1.2, Mục II).
   - Việc đo đạc các yếu tố độc hại trong lao động phải do các đơn vị kỹ thuật về VSLĐ của ngành Y tế thực hiện. Các Bộ, ngành sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước có đủ điều kiện được Bộ Y tế chấp thuận thì mới được đo đạc tại các cơ sở theo yêu cầu với sự tham gia giám sát của Sở y tế địa phương (điểm 2.1.3, Mục II)


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn