Cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước

Ngày hỏi:31/07/2019

Từ năm 2019, cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước có những thông tin gì? Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng đất ngập nước là gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1, 3 Điều 11 Nghị định 66/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định về cơ sở dữ liệu về các vùng ngập nước.

   *Nội dung cơ sở dử liệu:

   Cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước là một phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học và bao gồm:

   - Các thông tin, dữ liệu về điều tra, kiểm kê, đánh giá và quan trắc các vùng đất ngập nước;

   - Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về các vùng đất ngập nước;

   - Thông tin, dữ liệu khác liên quan đến các vùng đất ngập nước.

   *Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng ngập nước.

   Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo về các vùng đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học.

   Trên đây là nội dung và xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn