Cơ sở phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định ra sao?

Ngày hỏi:01/10/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về cơ sở phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2020/TT-BCT, cụ thể như sau:

   - Phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí được thực hiện trên cơ sở kết hợp đánh giá mức độ tin cậy về các thông tin địa chất, địa vật lý, tính khả thi về kỹ thuật công nghệ và mức độ hiệu quả về kinh tế tại thời điểm lập Báo cáo.

   - Phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí theo quy định tại Điều 5 và Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cảng dầu khí
  Công trình dầu khí
  Dầu khí
  Khai thác dầu khí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn