Cơ sở xử lý chất thải nguy hại nào khi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại không cần báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Ngày hỏi:03/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Minh. Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại, tôi được biết những cơ sở đó phải đáp ứng các điều kiện của môi trường. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Liên quan đến vấn đề này tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Cơ sở xử lý chất thải nguy hại nào khi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại không cần báo cáo đánh giá tác động môi trường?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ sở xử lý chất thải nguy hại khi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại không cần báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 9 Điều 9 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể như sau:

   - Cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;

   - Cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải có phương án trình cơ quan cấp phép xử lý chất thải nguy hại để xem xét, chấp thuận trước khi triển khai việc cải tạo, nâng cấp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn