Công bố thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn

Ngày hỏi:23/02/2019

Bạn Thế Trung hiện đang công tác trong ngành điện. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Công bố thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn quy định tại Điều 8 Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành, cụ thể như sau:

   1. Trước ngày 15 tháng 9 hàng năm, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống điện các thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện với phương án dự phòng đảm bảo an ninh cung cấp điện cho 02 năm tới.

   2. Các thông tin đánh giá an ninh hệ thống điện bao gồm:

   a) Công suất khả dụng, điện năng khả dụng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng được xác định tại khoản 4 Điều 7 Quy trình này;

   b) Công suất dự phòng, điện năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng được xác định tại khoản 5, khoản 6 Điều 7 Quy trình này;

   c) Các yêu cầu về dịch vụ phụ trợ của hệ thống điện, kể cả yêu cầu về công suất dự phòng lớn nhất của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền từng tháng (nếu có);

   d) Dự kiến giới hạn truyền tải của các đường dây 500kV, 220kV liên kết hệ thống điện miền hoặc các đường dây 500kV, 220kV quan trọng;

   đ) Cảnh báo về suy giảm an ninh cung cấp điện (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn