Công bố tình trạng sự cố hóa chất độc được quy định ra sao?

Ngày hỏi:10/09/2019

Liên quan đến việc sự cố hóa chất độc hại, nếu trên địa bàn có xảy ra ra sự cố hóa chất độc thì việc công bố về tình trạng sự cố hóa chất độc được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố tình trạng sự cố hóa chất độc được quy định tại Điều 11 Quyết định 26/2016/QĐ-TTg Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   - Khi xảy ra sự cố hóa chất độc, cơ quan thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều này xem xét mức độ sự cố hóa chất độc để công bố tình trạng sự cố hóa chất độc đến các tổ chức, đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư nơi xảy ra sự cố.

   - Thẩm quyền công bố tình trạng sự cố hóa chất độc

   + Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố tình trạng sự cố hóa chất độc cấp tỉnh;

   + Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn công bố tình trạng sự cố hóa chất độc cấp quốc gia.

   - Nội dung công bố tình trạng sự cố hóa chất độc

   + Thời gian, địa điểm xảy ra sự cố;

   + Mức độ ảnh hưởng và khả năng phát triển sự cố.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn