Công tác chuẩn bị cho việc tiến hành các hành động bảo vệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Công tác chuẩn bị cho việc tiến hành các hành động bảo vệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân được quy định ra sao? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác chuẩn bị cho việc tiến hành các hành động bảo vệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân được quy định tại Điều 10 Thông tư 25/2014/TT-BKHCN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành với nội dung như sau:

   - Ban chỉ huy các cấp có trách nhiệm thông báo cho lực lượng ứng phó ban đầu về việc thực hiện ngay các biện pháp cứu người và ngăn chặn xảy ra các tổn thương nghiêm trọng khi có các dấu hiệu hoặc biểu hiện khả năng tồn tại chất phóng xạ tại hiện trường.

   - Cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I và II có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra quyết định và thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp trong cơ sở. Việc chuẩn bị này bao gồm:

   + Mô tả các đặc trưng kỹ thuật của vùng ứng phó khẩn cấp (UPZ đối với cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I và PAZ đối với cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I, II);

   + Xây dựng quy trình (căn cứ trên mức báo động, điều kiện thực tế trong và xung quanh cơ sở) cho việc đưa ra khuyến cáo thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp ngoài cơ sở;

   + Quy định người có trách nhiệm và quyền hạn trong việc cung cấp kịp thời khuyến cáo thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp ngoài cơ sở tới các cơ quan có thẩm quyền được quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố các cấp;

   + Quy định việc thông báo kịp thời tới cơ quan có thẩm quyền cho việc thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp trong vùng PAZ và UPZ theo Phụ lục VI Thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

   - Cơ sở thuộc nhóm nguy cơ I, II và III có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tất cả cá nhân trong cơ sở khi xảy ra sự cố, bao gồm:

   + Thông báo sự cố tới tất cả cá nhân trong cơ sở;

   + Thống kê tất cả cá nhân trong cơ sở;

   + Xác định và tìm kiếm những người mất tích;

   + Thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp;

   + Thực hiện sơ cứu kịp thời.

   - Ban chỉ huy cấp tỉnh nơi có khu vực PAZ và UPZ chuẩn bị và phối hợp với lực lượng ứng phó khác thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp ngoài cơ sở như sau:

   + Bảo vệ nhân viên ứng phó;

   + Thông báo tới công chúng trong khu vực PAZ và UPZ theo quy định trong kế hoạch ứng phó sự cố được phê duyệt;

   + Thực hiện các hành động bảo vệ khẩn cấp;

   + Bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm và nước;

   + Yêu cầu hạn chế tiêu thụ thực phẩm trong khu vực;

   + Kiểm tra và tẩy xạ cho người sơ tán;

   + Chăm sóc người sơ tán và kiểm soát ra vào khu vực.

   Trên đây là nội dung trả lời về công tác chuẩn bị cho việc tiến hành các hành động bảo vệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 25/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn