Công tác văn phòng thực địa trong điều tra địa chất khoáng sản

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về kỹ thuật công tác bay đo trong điều tra địa chất khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi công tác văn phòng thực địa trong điều tra địa chất khoáng sản như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Đức Vinh - Gia Lai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, Công tác văn phòng thực địa trong điều tra địa chất khoáng sản như sau:

   1. Tiếp nhận và lưu giữ số liệu, tài liệu từ người vận hành hệ thống máy, thiết bị đo.

   2. Kiểm tra, đánh giá số liệu, tài liệu thu thập:

   a) Xây dựng sơ đồ tuyến bay đo thực tế;

   b) Kiểm tra độ cao, xác định độ lệch của tuyến bay đo thực tế so với tuyến bay đo đã thiết kế;

   c) Thống kê các đoạn tuyến bay đo không đạt yêu cầu kỹ thuật và các đoạn tuyến phải tiến hành bay lại theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Thông tư này;

   d) Xử lý sơ bộ số liệu đo; xây dựng đồ thị theo tuyến bay;

   đ) Đánh giá sai số của tuyến bay đo kiểm tra thực hiện theo công thức:

   Trong đó:

   - d: Sai số của tuyến bay đo kiểm tra;

   - T1i, T2i: giá trị trường từ của tuyến bay đo kiểm tra lượt đi và lượt về theo sơ đồ tại Hình 2 khoản 2 Điều 22 Thông tư này;

   - N: số điểm tính sai số.

   e) Kết quả đánh giá sai số của tuyến bay đo kiểm tra quy định tại điểm đ khoản này phải ≤ 5 nT;

   g) Thống kê độ dài tuyến bay đo.

   3. Lập kế hoạch cho chuyến bay đo tiếp theo.

   Trên đây là quy định về công tác văn phòng thực địa trong điều tra địa chất khoáng sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn