Công ty hoàn thành ĐTM rồi có phải lập đề án bảo vệ môi trường không?

Ngày hỏi:25/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty tôi đã làm đánh giá tác động môi trường rồi thì có cần phải làm đề án bảo vệ môi trường không? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty hoàn thành ĐTM rồi có phải lập đề án bảo vệ môi trường không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 54, 55 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định, trách nhiệm của UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   *Trách nhiệm của UBND tỉnh.

   1. Công khai thông tin các nguồn thải vào lưu vực sông.

   2. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực sông.

   3. Tổ chức đánh giá sức chịu tải của sông; ban hành hạn ngạch xả nước thải vào sông; công bố thông tin về những đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải.

   4. Tổ chức đánh giá thiệt hại do ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông.

   5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông.

   *Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường

   ...

   5. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh.

   6. Tổ chức đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm, mức độ thiệt hại và tổ chức xử lý ô nhiễm lưu vực sông liên tỉnh.

   7. Tổng hợp thông tin về chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông, hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   8. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh.

   Như vậy, việc xây dựng đề án bảo vệ môi trường cho từng đối tượng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Cho nên, công ty bạn không cần phải lập đề án bảo vệ môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT